[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở khu tự trị Đại Hán Hồi Tộc ở Lang Phường (2), Bộc Dương, mỏ dầu Đại Khánh, Quý Dương, mỏ dầu Thắng Lợi, Quý Châu, Thanh Đảo, Hoa Bắc, Tấn Trung, Lan Châu, Liêu Thành, Song Áp Sơn, ngành y tế ở đại lục, Trường Xuân, Thương Châu, Sơn Tây, Lâm Nghi, cùng các đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp khác ở Trung Quốc Đại lục.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-35条–431354.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share