[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Tân Cương, Hắc Long Giang, Thường Châu, Thanh Đảo, Hành Thủy (2), Côn Minh, Giai Mộc Tư, Lang Phường, Vân Nam, Y Xuân, khu tự trị Nội Mông Cổ, Tế Nam.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大法小弟子恭祝师尊中秋好-22条–431366.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share