[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở khu tự trị Nội Mông Cổ, Vân Nam, Lan Châu, Trường Xuân (3), Thạch Gia Trang, Hà Nam, An Sơn, Thẩm Dương, Thanh Đảo, Mẫu Đơn Giang, Đạt Châu, Giao Hà, Đại Liên, Quý Châu, Bắc Kinh, Thẩm Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/被非法关押的大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431399.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share