[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở vùng nông thôn Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Lang Phường, Tùng Nguyên, Trường Xuân, Phù Dư, Nam Dương, Đồng Nam, Duy Phường, Thái An, Tế Nam, Thọ Quang, Giai Mộc Tư, Song Áp Sơn, Lâm Nghi, Thạch Gia Trang, Thanh Đảo.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431403.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share