[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Hồ Bắc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thập Yển (5), Vũ Hán, Tương Dương (3), Hoàng Cương (5), Hiếu Cảm (5).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431151.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share