[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vũ Hán (06); Hoàng Thạch (01); Tùy Châu (02); Đệ tử ở Hồ Bắc (01); Thiên Môn (09).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431229.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share