[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Huyện Long Hóa, thành phố Thừa Đức (10); nhóm học Pháp huyện Cố Thành, Hành Thủy; huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan; thành phố Hình Đài; nhóm học Pháp thành phố Hình Đài; huyện Vi Tràng, thành phố Thừa Đức; nhóm học Pháp 8 ngươi tại Hành Thủy; Lâm Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431246.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share