[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Đại Liên (8); Phổ Lan Điếm (2); Trường Hải; Cục tiện ích công cộng thành phố Đại Liên; Sân bay Đại Liên; Đầu tàu lửa ở Đại Liên; Cơ quan quản lý công nghiệp và thương mại Đại Liên; Viện thiết kế kiến ​​trúc Đại Liên; Cam Tỉnh Tử; Ngõa Phòng Điếm.

Nhóm học Pháp ở Sa Hà Khẩu.

Điểm tài liệu ở Đại Liên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431203.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share