[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Duy Phường; Chư Thành (3); Khu phát triển kinh tế Thạch Phụ, thành phố Xương Ấp (2); đường Vi Tử ở Xương Ấp (2); Xương Ấp; huyện Cù; Phường Tử.

Nhóm học Pháp ở: Chư Thành (6); Phường Tử (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431212.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share