[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thẩm Dương (7); điểm sản xuất tài liệu gia đình ở Thẩm Dương (2); Hoàng Cô; Đại Đông; Hồn Nam; Thẩm Hà; Thiết Tây (2); nhóm học Pháp khu Thiết Tây; nhóm học Pháp khu Vu Hồng; nhóm học Pháp ở khu Mỗ; Tô Gia Đồn; Vu Hồng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431147.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share