[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Ngũ Thường (4); Song Thành; Cáp Nhĩ Tân (9); Hương Phường (4);  A Thành (3); nhóm học Pháp ở A Thành; nhóm học Pháp ở Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431173.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share