[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Thượng Hải, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thượng Hải (10); Bảo San (02); Nam Hối (03); Kim Sơn; Mẫn Hành (03); Từ Hối (02); Phổ Đà (03); Phổ Đông; Tĩnh An, Phổ Đà


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/上海大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431346.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share