[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Tây An kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tây An (2); Thiểm Tây; Cao Lăng; ngoại ô phía Bắc của Tây An (4); ngoại ô phía Tây của Tây An (2); ngoại ô phía Đông của Tây An; ngoại ô phía Nam của Tây An (2).

Nhóm học Pháp ở: Bắc Môn; ngoại ô phía Bắc của Tây An (2); ngoại ô phía Tây của Tây An; Diên Bình môn ở ngoại ô phía Tây của Tây An (2); Bắc Thành; Tây An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/西安大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–430981.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share