[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hồ Bắc (4); thành phố Vũ Hán (5); Tương Dương (1); thành phố Hoàng Cương (2); thành phố Thiên Môn (2); thành phố Hoàng Thạch (1); thành phố Nghi Xương (1); thành phố Kinh Châu (1); thành phố Hàm Ninh (1); thành phố Hiếu Cảm (2); thành phố Thập Yển (2); thành phố Kinh Môn (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431077.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share