[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Thạch Gia Trang (7); Cảo Thành; Loan Thành (2); Trường An; Tân Tập.

Điểm học Pháp ở: Tân Hoa (4); Trường An; Loan Thành; Thạch Gia Trang (2); Kiều Tây (2).

Điểm tài liệu ở Thạch Gia Trang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431021.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share