[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trường Xuân (04); Đức Huệ (10); Hợp Long Trấn; Cửu Đài; Cao Tân

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/长春大法弟子恭祝师尊中秋好-17条–431117.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share