Bài viết của Nhất Ngôn

[MINH HUỆ 03-08-2021] Hình thức học Pháp qua mạng ở Trung Quốc Đại lục đã kéo dài sáu, bảy năm rồi. Nhiều học viên rất nhiệt tình và có cảm thụ đặc biệt tốt. Điều tôi muốn nói đó là cảm thụ cá nhân chỉ là thứ yếu. Rất rõ ràng rằng học Pháp qua mạng không phải là hình thức mà Sư phụ muốn. Dù làm gì đi nữa, chúng ta cần lý trí.

Tại Trung Quốc Đại lục, dưới sự cai trị của Trung cộng, tất cả các hoạt động qua mạng đều bị giám sát. Học Pháp qua mạng cũng không ngoại lệ. Một số học viên có thể lập luận rằng không có chuyện gì xảy ra với họ. Tôi nghĩ đó có thể là vì những học viên này chỉ học Pháp qua mạng, chứ không thảo luận về việc giảng chân tướng. Nhưng thế không có nghĩa là cảnh sát không biết việc học Pháp của họ, chỉ là cảnh sát chưa bắt giữ họ ngay mà thôi. Nếu chính quyền kia muốn tăng cường bức hại, thì thật dễ dàng để cảnh sát bắt giữ các học viên này bất cứ lúc nào.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều tu chính mình với tâm thanh tỉnh và lý trí biết mình đang làm gì.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện sự hiểu biết hiện tại của tác giả dành cho việc chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học, tỉ tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm).

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/3/429075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/13/194603.html

Đăng ngày 01-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share