Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2021] Sau Tết Nguyên Đán, tôi có cảm giác mình đã buông lơi trong tu luyện.

Tôi bắt đầu tìm việc ở thành phố mà tôi muốn chuyển đến, nhưng không mấy suôn sẻ. Vậy nên, tôi phải hoãn việc chuyển nhà, vì thế mà không thể tập trung khi học Pháp.

Tôi hướng nội và nhận thấy tôi có chấp trước vào thời gian. Theo các dự đoán và tiên tri, tôi nghĩ việc tu luyện của chúng ta sẽ sớm kết thúc, và tôi nghĩ đã đến lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diệt vong. Thế nhưng, mọi việc lại không xảy ra như thế, nên tôi thấy khó hiểu và hụt hẫng.

Sư phụ giảng:

“Vấn đề này bản thân mọi người đều đã rõ từ lâu; không thể ôm giữ cái tâm chấp trước cầu giải quyết vấn đề mà đọc Pháp; chư vị thật tĩnh mà đọc, hiệu quả thu được nhất định sẽ rất tốt. Do vậy khi học Pháp mọi người không được nhắm vào hình thức; tuy nhiên nhất định cần vứt bỏ các tâm để đọc, học Pháp một cách chân chính, tư tưởng không được dấy động; hễ [tinh] thần nhãng đi, thì cũng như là phí công học Pháp. Về một phương diện khác mà giảng, thì nếu như khi học Pháp mà tư tưởng không đặt tại Pháp, thì không chỉ là vấn đề hình thức, trên thực tế nó tương đương với việc người học Pháp không thật sự tôn kính đối với Pháp; như vậy Pháp có thể hiển lộ xuất lai hay không? Từ điểm này mà giảng, mọi người nhất định phải vứt bỏ các tâm để học Pháp, lúc bận rộn phải chú ý ổn định tâm để học Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001], Giảng Pháp tại các nơi II)

Khi học Pháp, tôi không thể tập trung. Tôi chỉ học Pháp trên hình thức, cũng lâu rồi tôi chưa ngộ được bất kỳ Pháp lý nào.

Sau khi nhận ra điều này, tôi đã ngộ ra một số Pháp lý liên quan đến các không gian khác. Tôi vẫn gặp một số khó khăn trong việc tập trung học, nhưng tôi đột nhiên ngộ ra một Pháp lý. Sau đó tôi đọc lại những đoạn tôi vừa đọc và ngộ được những Pháp lý khác. Kinh nghiệm dạy tôi rằng điều quan trọng là phải tập trung khi học Pháp.

Khi hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian trên mạng xã hội. Lúc đầu, tôi không nghĩ gì, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra chấp trước vào mạng xã hội mạnh hơn tôi tưởng. Khi tu bỏ nó, tôi mới tập trung tốt hơn.

Đây là thời điểm trọng yếu, nhất thiết phải bước trên con đường tu luyện một cách vững vàng. Có nghĩa là chúng ta phải tĩnh tâm và học Pháp tốt, còn phải có chính niệm.

Tôi vẫn chưa quyết định về kế hoạch chuyển chỗ ở. Tuy nhiên, tôi tin rằng mình đang đề cao và không còn buông lơi như trước nữa. Bất kể Chính Pháp còn kéo dài bao lâu, đó đều là do Sư phụ định ra để chúng ta tu luyện và cứu người. Chúng ta nên bước đi thật tốt trên con đường tu luyện này, và tinh tấn đến lúc cuối cùng.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/21/423562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193222.html

Đăng ngày 17-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share