Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 07-05-2021] Gần đây tôi cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, chưa kịp làm gì trời đã tối. Thời gian cứu người cũng vô cùng cấp bách, tôi cùng đồng tu càng gắng sức tận dụng thời gian để cứu người, làm tốt ba việc. Mấy năm nay, những sự việc thần kỳ xuất hiện quanh tôi và đồng tu cũng thật sự rất nhiều, ở đây chỉ đưa ra một câu chuyện để minh chứng cho sự siêu thường và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp cùng Phật ân hạo đãng của Sư phụ.

Sư phụ cho tôi tiến nhập vào không gian khác. Triển hiện trước mắt tôi là cảnh tượng thần thánh và nguy nga không gì sánh được. Lúc này dùng hết ngôn ngữ thế gian cũng không cách nào diễn tả được.

Nói một cách đơn giản: Trước mắt tôi là một bông hoa sen sắc vàng kim rực rỡ khổng lồ, nâng một thuyền Pháp vàng kim lấp lánh. Chiếc thuyền Đại Pháp xuất ra vạn ánh hào quang uy nghiêm thần thánh. Tôi nhìn thấy các đồng tu đều đã bước lên thuyền Pháp, một số người tôi biết, một số người tôi không biết. Họ đang vẫy tay với tôi, gọi tôi mau nhảy lên thuyền Pháp, thuyền sắp khởi hành rồi. Tôi nhanh chóng chạy về phía trước, cuối cùng đã tới bên cạnh thuyền, nhưng thế nào cũng không lên được, tôi sốt ruột phát khóc. Lúc này Sư phụ từ bi dùng bàn tay to lớn nhấc tôi lên thuyền, tâm tình của tôi lúc này không biết phải diễn đạt thế nào, tôi nói lời cảm tạ Sư phụ.

Đứng trên thuyền Pháp, tôi nhìn thấy toàn bộ trường không gian xung quanh đều là những Pháp Luân lớn nhỏ màu vàng kim đang xoay chuyển, phóng ra vạn ánh hào quang. Tôi cùng các đồng tu xung quanh đều hướng ra phía ngoài thuyền hô lớn, gọi các đồng tu còn chưa lên thuyền mau chạy cho nhanh. Tôi thấy có đồng tu dùng hết sức chạy đến bên thuyền, thực sự không còn sức lực để lên thuyền nữa, Sư phụ từ bi liền dùng bàn tay nâng đồng tu lên thuyền, các đồng tu đều cảm tạ Sư phụ. Bên ngoài thuyền Pháp vẫn còn có đồng tu chạy tới, tốc độ của họ vô cùng chậm, nhưng vẫn chạy về phía trước, cuối cùng cũng chạy tới bên thuyền và được Sư phụ đưa lên, cùng Sư phụ và các đồng tu ở cùng một chỗ. Lúc này thuyền Pháp căng buồm lên.

Thuyền Pháp vang lên tiếng còi trong trẻo du dương, chuẩn bị khởi hành. Đột nhiên thanh âm từ bi của Sư phụ từ bên trên truyền xuống, Sư phụ nói mấy lời … Tôi cùng các đồng tu nghe thấy tiếng Sư phụ, đều nói cảm tạ Sư phụ, cảm kích rơi nước mắt.

Lúc này Sư phụ từ bi liền đưa tôi trở về. Tôi ngộ rằng có thể Sư phụ vì để tôi tiếp tục tu tốt bản thân, không cho tôi nhìn thêm nữa. Dù sao thì tầng thứ hữu hạn, ở nơi ấy chỉ nhìn được một chút, bản thân tôi còn có rất nhiều phương diện chưa tu tốt. Thế gian vẫn tồn tại mê, vẫn tồn tại vấn đề về ngộ, vẫn còn nhiều phương diện mà bản thân tôi chưa ngộ được. Tất cả đều cần phải dùng Pháp của Sư phụ mà cân nhắc.

Những năm qua, đều nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, các đồng tu vô tư trợ giúp, đệ tử mới có thể bình ổn bước tới hôm nay. Hết thảy những điều mỹ hảo đều do Sư phụ ban cho đệ tử, đều là trong Đại Pháp mà đắc được. Trong tương lai, đệ tử và các đồng tu càng phải nỗ lực làm tốt ba việc hơn nữa, cứu thêm nhiều người, chính niệm chính hành, gặp sự việc thì hướng nội tìm bản thân, học tập ưu điểm của đồng tu nhiều hơn, bù đắp cho thiếu sót của bản thân, mới xứng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp” thần thánh và vô cùng vĩ đại mà Sư phụ ban cho.

Do tầng thứ hữu hạn, nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/7/另外空间所见-金色莲花托起金色大法船-424296.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/5/13/192787.html

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share