[MINH HUỆ 10-05-2010] Vào ngày 5/9/2010, các đệ tử Pháp Luân Công ở Hoa Liên, Đài Loan (Hualian, Taiwan), đã tập hợp ở Công viên Meilun Mountain để tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 11. Các đệ tử biểu hiện lòng tôn kính tới Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Công, và thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng.

 

2010-5-10-twhualian513-01--ss.jpg
Các đệ tử luyện công

2010-5-10-twhualian513-02--ss.jpg
Các đệ tử “Chúc Mừng Sinh Nhật Sư Phụ Lý Hồng Chí”

2010-5-10-twhualian513-03--ss.jpg
Các tiểu đệ tử “Chúc Mừng Sinh Nhật Sư Phụ Lý Hồng Chí”

2010-5-10-twhualian513-04--ss.jpg
Những sinh viên trẻ đọc thơ của Sư Phụ Lý

2010-5-10-twhualian513-05--ss.jpg
Màn biểu diễn trống


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/10/223316.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/12/116848.html
Đăng ngày 15-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share