[MINH HUỆ 08-05-2010] Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 11, học sinh của Trường Minh Huệ ở Batam, Sumatra đã tổ chức một buổi biểu diễn phong phú vào ngày 01-05-2010 lúc 7 giờ tối tại khán phòng Trường Minh Huệ ở Batam. Các phụ huynh và giáo viên của các học viên nhỏ tuổi này cũng tới dự.

2010-05-08-Indonesia1_small.jpg
2010-05-08-Indonesia2_small.jpg
2010-05-08-Indonesia3_small.jpg

Buổi kỷ niệm bắt đầu với việc các học sinh trường Minh Huệ đọc thuộc Luận Ngữ, tiếp theo là một vở kịch nhấn mạnh đến việc sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Vở kịch cũng nhắc nhở các học viên nhỏ tuổi tinh tấn.

Tiếp theo, các em lần lượt đọc thuộc các bài thơ trong Hồng Ngâm, biểu diễn một điệu múa quạt và hát các bài hát. Kết thúc buổi kỷ niệm, cả nhóm học sinh cùng nhau hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo“.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/8/116774.html

Đăng ngày 17-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share