Bài viết của Kim Nghêu tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-08-2021] Trung Cộng đang thúc ép dân chúng tiêm vắc-xin trên diện rộng, điều này cho thấy rất nhiều người không muốn tiêm chủng. Nếu như tất cả người dân đều tích cực chủ động tiêm vắc-xin, vậy cũng sẽ không có việc phải đi thúc ép.

Nếu các đồng tu đều có thể rời sự chú ý để đi giúp đỡ những người không hiểu chân tướng, giúp họ có thể minh bạch ra đợt ôn dịch này nguyên nhân rốt ráo là gì, linh đan diệu dược cứu mạng là gì? Vậy thì người dân sẽ không còn phải sợ hãi ôn dịch, cán bộ tại các ban ngành của Trung Cộng sẽ không thúc ép dân chúng tiêm chủng, các đồng tu cũng sẽ không phải đau đầu nghĩ cách làm sao để không phải tiêm chủng nữa.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/10/修炼人更应该关心被打毒疫苗的百姓-429334.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share