Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại Lục

[MINH HUỆ 08-08-2021] Đầu tiên nói một chút về tình huống của bản thân: Tôi đang làm trong một xí nghiệp, từ năm ngoái công ty đã yêu cầu tất cả nhân viên chúng tôi làm xét nghiệm axit nucleic, lúc ấy vẫn chưa yêu cầu tiêm vắc-xin. Đồng nghiệp phụ trách báo cáo danh sách nhân viên là người hiểu chân tướng Đại Pháp, anh ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Công nên không hỏi han gì. Một hôm, anh ấy trực tiếp nói với tôi rằng: “Tôi không có báo cáo tên chị, cũng không báo cáo tên tôi.”

Mọi chuyện cứ thế cho đến hiện tại, đơn vị lại yêu cầu toàn thể nhân viên tiêm vắc-xin, nếu không tiêm sẽ không cho phép đi làm, anh đồng nghiệp này vẫn không báo cáo tên tôi và cả tên anh ấy. Vậy đó, tôi không làm xét nghiệm axit nucleic, cũng không tiêm vắc-xin, mà công việc vẫn luôn bình ổn và thuận lợi.

Kinh nghiệm của một đồng tu khác là: Chồng cô đọc trên WeChat thấy đơn vị của cô ấy thông báo đi tiêm vắc-xin, nếu công chức nào không tiêm phải giải thích vì sao. Cô ấy chỉ đơn giản nói với chồng rằng: “Em không tiêm vắc-xin.” Cho đến nay, cũng không có ai trong đơn vị thông báo cụ thể cho cô ấy. Cô ấy nói: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi là người tu Thần, chẳng phải tôi đang noi gương Thần sao? Thử nghĩ một vị Thần có cần tiêm chủng không? Còn gì để giải thích rõ hơn kia chứ?!”

Sau đây lại nói một chút nhận thức dựa trên Pháp của bản thân về việc yêu cầu tiêm vắc-xin.

Cá nhân tôi nghĩ rằng:

1. Con đường của đệ tử Đại Pháp chân tu là do Sư phụ an bài, mỗi đệ tử Đại Pháp chân tu đều nên bước trên con đường an bài của Sư phụ. Trên cơ điểm của Pháp, tiêm vắc-xin là tiêm độc tố vào cơ thể, mặc dù với đệ tử chân tu mà nói, bản thân thuốc không khởi được tác dụng, nhưng thân thể thuần tịnh của chúng ta là do Sư phụ thay chúng ta chịu đựng nghiệp lực rất lớn, trải qua quá trình không ngừng tịnh hóa thân thể, chúng ta mới có thể tu luyện, cho nên không thể tiêm vắc-xin.

2. Còn có nhân tố tín Sư tín Pháp phía sau việc tiêm hay không tiêm vắc-xin: Một số đồng tu có thể ở trong hoàn cảnh khá căng thẳng, nếu không tiêm vắc-xin thì không cho phép con trẻ đi học, không thể đi làm, không thể ra ngoài, không thể đi mua thực phẩm, v.v., cùng nhiều hạn chế khác nữa. Dưới ngọn cờ coi là tự nguyện của Trung Cộng, đi đến đâu cũng lấy công trạng chính trị làm chủ yếu, chẳng màng đến an nguy của người dân, rất nhiều người thường cảm thấy bất lực bèn chọn cách tiêm vắc-xin, một số không biết sự thật có thể còn ẩu đả giành (tiêm chủng) với nhau. Cá nhân tôi cho rằng, là người tu luyện, tín Sư tín Pháp, không thể có tâm lo lắng như người thường được, không thể tiến nhập vào sự kiện cụ thể này được, nhìn từ khía cạnh chúng ta đối đãi với việc tiêm vắc-xin, sẽ phản ánh ra một số tâm bất hảo, hãy loại trừ nó, đây là điều mà người tu luyện chúng ta cần làm, trong quá trình tu luyện, chúng ta chỉ cần đề cao tâm tính, buông bỏ chấp trước, thì Sư phụ sẽ an bài tốt hết thảy cho chúng ta.

3. Không bước trên con đường mà cựu thế lực cưỡng chế an bài: Tiến trình Chính Pháp đã tiếp cận vĩ thanh, tiêu chuẩn Đại Pháp yêu cầu đối với chúng ta ngày càng nghiêm khắc hơn, suy nghĩ xuất hiện một chút sai lệch sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, do vậy, chỉ cần chúng ta dựa trên việc cứu người, tu bản thân, gặp chuyện gì đều có thể chuyển biến tư duy logic của con người, bước ra khỏi khuôn khổ của con người, mọi thời khắc đều ở trong Pháp, dùng Pháp để đo lường, thì Đại Pháp sẽ ban tất cả trí huệ cho chúng ta, và Sư phụ cũng luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ chúng ta.

Tầng thứ cá nhân hữu hạn, viết ra bài này mong được chia sẻ học hỏi cùng các đồng tu, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu chỉ chính.

Song thủ hợp thập!

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/8/明白讲真相是关键-429283.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share