Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 28-05-2021] Mỗi người trong quá trình tu luyện đều có những tâm chấp trước khó tu bỏ, cảm thấy bỏ được một tầng lại có một tầng khác. Có tâm chấp trước do nhiều năm không nhận ra và không để ý tu bỏ khiến nó không ngừng phình to, thậm chí đã hình thành một tầng thân thể, trở ngại chúng ta dũng mãnh tiến về trước trên con đường tu luyện. Chúng ta chỉ có không ngừng phân rõ chúng, thanh trừ chúng thì mới thoát khỏi những ràng buộc của chúng, cuối cùng trừ bỏ toàn bộ chấp trước thì mới có thể thực sự bước ra khỏi con người.

1. Nguyên nhân hình thành tâm chấp trước và quan niệm ngoan cố

Bởi vì con người có thất tình lục dục, sinh sống trong xã hội người thường, để tránh cho mình không bị tổn thương thì sẽ dần dần hình thành các chủng tâm chấp trước và quan niệm bảo vệ bản thân, hoặc là thích hay không thích trong quá trình trưởng thành khiến bản thân hình thành một bộ tiêu chuẩn đo lường sự vật của riêng mình, dần dần sẽ hình thành nên một chủng quan niệm, thậm chí có cái rất mạnh mẽ, một khi có người đụng tới quan niệm hay chấp trước này thì nó sẽ lập tức phản kháng, hoặc cảm thấy thống khổ đến mức không thể nhẫn chịu; thực ra đó đều là quan niệm hay chấp trước kia đang phản kháng, bởi vì chúng là những sinh mệnh chân thực, là chúng không muốn chết nên bán mạng giãy giụa, từ đó mang đến cho bạn cảm nhận trên cái thân thể con người này mà thôi.

Sư phụ giảng:

”[Thân] thể tại không gian khác, có thể phóng lớn thu nhỏ; [nó] gắn lên thân kia rồi, thì tượng Phật ấy sẽ có một đại não, sẽ có tư tưởng; nhưng chưa có thân thể. Những người khác cũng đến bái [lạy], bái tới bái lui, sẽ cấp cho nó một năng lượng nhất định. Đặc biệt nếu người luyện công thì còn nguy hiểm hơn; hễ bái [lạy] thì dần dần cấp năng lượng cho nó; nó sẽ hình thành một thân thể hữu hình; tuy nhiên thân thể hữu hình ấy hình thành tại không gian khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi chúng ta bước vào tu luyện, tâm chấp trước sinh ra trong hoàn cảnh đặc định nào đó, lúc vừa mới sinh ra, có lẽ nó khá yếu, nhưng nếu chúng ta không dùng Pháp lý để đo lường và không ngừng tu bỏ nó, thì cứ mỗi lần nó xuất hiện, chúng ta sẽ suy nghĩ theo lối này, tức là đang làm cho nó mạnh lên, dần dần cấp năng lượng cho nó, cuối cùng ở không gian khác đã hình thành một tầng thân thể hữu hình. Kỳ thực bất cứ tâm chấp trước nào cũng đều như nhau, chỉ bất quá là quá trình chấp trước và đối tượng chấp trước khác nhau mà thôi. Ở đây xin nêu ra ví dụ về nghiệp bệnh để phân tích.

Ví như có đồng tu một khi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, nếu là triệu chứng cảm mạo thông thường sẽ không thấy sợ, và cũng không sinh ra tâm sợ hãi. Nhưng một khi biểu hiện ra triệu chứng liên quan đến an nguy tính mạng hoặc là biểu hiện khó chịu như thân thể đau đớn dữ dội v.v. Thì sẽ sinh ra tâm sợ hãi. Bởi vì biểu hiện xuất ra của nghiệp bệnh kia là chân thực đến thế, triệu chứng của người thường và cảm nhận khó chịu đều giống hệt nhau. Khi này, kinh nghiệm và quan niệm hình thành trong người thường sẽ khởi tác dụng, tức là trong tư tưởng bảo họ như thế này sẽ xuất hiện nguy hiểm v.v. Hoặc bản thân cảm thấy cứ như đúng rồi, có thể là triệu chứng của bệnh nào đó, nhưng thực ra là quan niệm đã phản ánh vào đại não của họ. Làm người tu luyện nếu như không thể nhận thức dựa trên Pháp, mà đi nhận thức giống như người thường, thì sẽ đi theo những cách nghĩ này khiến cho tâm sợ hãi dần dần phình to lên, từ đó hình thành một tầng thân thể.

Trong bài chia sẻ “Thanh trừ tâm sợ hãi” đăng trên Minh Huệ Net, tác giả nhìn thấy tâm sợ hãi là một tầng “thân thể” trong suốt như thủy tinh. Mỗi lần cô ấy sinh ra tâm sợ hãi thì ở vị trí tim lại phun ra một lớp sương mù màu xám bao trùm thân thể. Tôi xem thấy rất chấn động, nó cũng giúp tôi hình tượng một cách chân thực và hiểu rõ những tâm chấp trước và quan niệm ngoan cố kia cũng là một tầng thân thể.

Tầng quan niệm, tâm chấp trước hình thành này cũng là một loại thể hiện của nghiệp lực, giống như Sư phụ giảng nó sẽ khiến bạn khó chịu, vì nó là sinh mệnh sống, bạn không ngừng cấp năng lượng cho nó thì nó sẽ lớn mạnh, ngược lại nó có thể khống chế bạn, nó sẽ khiến tâm bạn khó chịu, náo loạn, và cũng khiến thân thể bạn biểu hiện xuất ra triệu chứng khó chịu, thực ra đều là tầng thân thể này làm ra, vì nó không muốn chết, nó muốn sống sót nên phải khiến cho bạn khó chịu, khiến bạn sợ hãi, khiến bạn khuất phục nó, từ đó kéo dài mạng sống cho nó và đạt được mục đích khống chế bạn.

2. Dùng Pháp lý đo lường, thanh trừ chấp trước và quan niệm ngoan cố

Tuy biết rõ tâm chấp trước và quan niệm ngoan cố đã hình thành một tầng thân thể, như vậy khi nó lại phản ánh xuất ra, cũng là lúc nó có tác dụng lên thân thể của bạn, bạn đối đãi với nó như thế nào là việc rất quan trọng.

Có đồng tu vừa thấy khó chịu liền bị dẫn động, cho rằng bản thân mình thấy khó chịu, suy nghĩ như vậy chính là đang dùng lý của con người để đo lường. Bởi vì con người nào giờ vẫn luôn nhìn nhận khó chịu trong tâm và khó chịu trên thân thể là chính bản thân mình đang khó chịu. Như vậy, làm một người tu luyện, chẳng phải chúng ta cần phải dùng nhận thức siêu xuất người thường, dùng Pháp lý để đo lường hay sao? Lúc tâm chấp trước xuất ra khiến bạn khó chịu, chẳng phải nói rõ rằng nó đang phản ánh ra, chẳng phải đó là biểu hiện của việc nó đang giãy giụa muốn sống tiếp hay sao?

Chúng ta đều có thể lý giải và tiếp thụ đối với việc tiêu nghiệp chân đau lúc ngồi đả tọa, như vậy lúc tâm chấp trước này phản ánh xuất ra khiến bạn khó chịu, vì sao bạn không thể đối đãi với nó giống như việc tiêu nghiệp khi ngồi đả tọa? Sư phụ giảng:

”Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)

Do đó chấp trước phản ánh xuất ra trong tâm như lo lắng, sợ hãi, phiền muộn…, ngay cả là phản ứng khó chịu ở trong tâm, thì chúng ta đều phải đối đãi giống với tiêu nghiệp lúc ngồi đả tọa, và nhận biết rõ ràng đó là quá trình cần phải tiêu trừ chúng, là một hình thức khác của tiêu nghiệp!

Sư phụ giảng:

” Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi ngộ rằng làm người thường rất khó không bị khống chế, nhưng làm người tu luyện là phải dùng lý siêu thường để yêu cầu bản thân, chính là không thể lại bị nó khống chế. Cứ mỗi lần tâm chấp trước xuất ra đều phải rất kiên nhẫn bài trừ nó, giải thể nó. Phải hiểu rõ ràng là bởi vì nó sợ chết nên mới phản ánh xuất ra. Nếu nó không phản ánh xuất ra thì chúng ta vẫn không phát hiện được. Đây là hảo sự, là thời cơ để tiêu trừ nó.

Sư phụ giảng:

”Nếu chư vị nói, “Ta không muốn ngươi”, và nó cứ như vậy chết đi, như vậy quá dễ rồi. Đồng thời khi chư vị có thể phân biệt nó, bản thân chư vị đang trở nên mạnh mẽ hơn, bản thân chư vị đang tỉnh ngộ, bản thân chư vị đang đột phá ra khỏi sự bao vây của nó, ngày càng mạnh mẽ hơn, trong khi nó ngày càng yếu nhược, dần dần tan biến đi, cuối cùng bị tiêu diệt, cần có một quá trình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi ngộ ra chấp trước và quan niệm ngoan cố đã bị dưỡng thành rất lớn do không có ý thức được, nếu muốn tiêu trừ tầng thân thể này cũng cần phải có một quá trình và thời gian, do đó cần phải có quyết tâm kiên trì đến cùng và bền chí, tin tưởng rằng chỉ cần chúng ta không ngừng thanh trừ tầng thân thể này thì nó chỉ có thể càng ngày càng nhỏ đi, cho đến khi chúng ta hoàn toàn không bị nó khống chế và dẫn động thì đó cũng là lúc nó bị tiêu diệt.

3. Học Pháp và phát chính niệm có thể thanh trừ chấp trước và quan niệm ngoan cố

Tôi biết có một đồng tu, năm đó chân của bà đột nhiên bị đau dữ dội, bà chỉ có thể ngồi trên giường không dám động đậy, các đồng tu đều bảo bà đó là giả tướng, nhưng cơn đau dữ dội này biểu hiện trên thân thể bà một cách thực tại đến thế, nó khiến bà không thể thực sự nhận thức được đó là giả tướng từ tận đáy lòng. Bà cũng biết khi đó bản thân mình chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng làm sao đây? Cần phải làm thế nào để bỏ đi tâm sợ hãi mạnh mẽ như vậy? Bà đã kiên trì học Pháp hàng ngày, bà kể với tôi lúc tâm sợ hãi vừa xuất hiện, bà không thể khống chế các loại cảm xúc tiêu cực và cho rằng mình bị tàn phế rồi, nhìn mấy đứa trẻ còn nhỏ, chồng lại không có ở bên cạnh nên bà cảm thấy lẻ loi, không có ai giúp đỡ, vô cùng thống khổ.

Bà chỉ có học Pháp, nhưng mà hễ buông sách xuống thì liền thấy sợ. Bà không ngừng học, một ngày có thể ngồi trên giường học Pháp trong sáu tiếng đồng hồ. Ba tháng trôi qua, có một hôm bà ấy đột nhiên không còn sợ nữa, nghĩ rằng mình có thể đi lại, thế là đã bước xuống giường đi tới đi lui. Trước đó, bà cũng từng ép mình đi tới đi lui, nhưng mỗi lần như vậy, cơn đau xé ruột xé gan kia lại khiến bà rùng mình chùn bước. Thông qua học Pháp thật nhiều, Sư phụ vĩ đại đã giúp bà tiêu hủy tầng thân thể sợ hãi kia, nên bà đã hồi phục khỏe mạnh và lạc quan như xưa. Từ đây có thể thấy được tính trọng yếu của việc học Pháp, nó đã chứng thực lời Sư phụ giảng:

”Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Gia cường phát chính niệm cũng là phương pháp cụ thể chủ động thanh trừ chấp trước ngoan cố. Trong quá trình giúp đồng tu phát chính niệm, tác giả của bài viết “Thanh trừ tâm sợ hãi” đăng trên Minh Huệ Net đã nhìn thấy tầng thân thể giống như thủy tinh hình thành do tâm sợ hãi bị vỡ vụn trong quá trình phát chính niệm, điều này đã chứng thực được uy lực cường đại của phát chính niệm.

Tâm chấp trước và quan niệm ngoan cố không đáng sợ, chỉ cần chúng ta có ý chí muốn trừ bỏ nó, khi chúng ta không ngừng phân biệt rõ và thanh trừ thì cuối cùng sẽ thoát khỏi nó, giải thể nó.

Bên trên là chút thể ngộ ở tầng thứ sở tại, nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/28/426204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193644.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share