Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2021] Nhà tù Gia Châu, nằm ở thành phố Nhạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên, là một trong những nhà tù được chỉ định để giam giữ và bức hại các nam học viên Pháp Luân Công trong khu vực. Trước đây là một trại lao động cưỡng bức, nó đã hợp nhất với Nhà tù Nhạc Sơn Sa Loan để trở thành Nhà tù Gia Châu ngày nay, ở lối vào có treo một tấm biển với nội dung là “Công ty TNHH Tập đoàn Thần Mã.”

Báo cáo này trình bày các thông tin thu được về nhà tù vào năm 2019.

Khoảng 200 học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ ở đó vào năm 2019, họ bị tra tấn, tẩy não vì giữ vững đức tin của mình, một môn tu luyện thân tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Các lính canh cũng buộc các học viên và tù nhân khác phải làm việc không lương trong thời gian dài. Phần lớn thu nhập từ lao động của họ rơi vào túi của các lính canh.

Các lính canh đã buộc tất cả các tù nhân và học viên Pháp Luân Công phải học thuộc nội quy nhà tù vào ngày thứ sáu sau khi vào nhà tù. Những người không thể ghi nhớ các quy tắc sẽ bị phạt.

Anh Trần Minh, một học viên từ huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án và đưa đến nhà tù Gia Châu. Anh bị kéo đến một phòng kho và được lệnh phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 2019.

Khi anh từ chối tuân theo, lính canh tên Khang Diệu Lôi đã múc một muôi lớn nước sôi và đổ lên đầu anh Trần. Sau này anh Trần kể lại rằng cảm giác lúc đó như thể đầu anh bị vô số mũi kim đâm vào cùng lúc. Nhưng anh vẫn từ chối viết tuyên bố.

Sáng hôm sau, lính canh Khang đã kéo anh Trần đến một vòi nước nóng không có camera giám sát gần đó, và lệnh cho anh viết cam kết một lần nữa. Khi anh vẫn không chịu nhượng bộ, lính canh lại đổ hai bình đầy gần 1 lít nước sôi lên đầu anh.

Báo cáo liên quan:

Bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Gia Châu

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/23/428564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194356.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share