Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2021] Một dược sỹ về hưu 61 tuổi đang sống một cuộc sống khó khăn sau khi lương hưu của bà bị đình chỉ vì bà từng bị một án tù giam do tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 10 năm 2012, bà Hùng Thu Linh ở thành phố Lôi Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt tại nhà và sau đó bị kết án ba năm tù. Sau khi bà được thả vào ngày 28 tháng 10 năm 2015, bà dựa vào đồng lương hưu ít ỏi để sống, lương này bà nhận từ năm 2010 khi đã đến tuổi về hưu là 50 tuổi ở Trung Quốc.

Sở An sinh Xã hội Thành phố Lôi Dương đã đình chỉ lương hưu của bà vào tháng 5 năm 2018 với cái cớ là các học viên Pháp Luân Công đang thụ án vì đức tin của họ không được hưởng bất kỳ quyền lợi hưu trí nào trong thời gian đó. Họ đề nghị bà Hùng trả lại số tiền mà bà đã nhận trong suốt ba năm, hoặc họ sẽ đình chỉ lương hưu của bà cho đến khi số tiền đó được hoàn lại đầy đủ.

Bà Hùng đã khiếu nại lên Sở An sinh Xã hội và Văn phòng thỉnh nguyện Thành phố Lôi Dương. Sở An sinh Xã hội đã trả cho bà 800 Nhân dân tệ mỗi tháng từ tháng 8 năm 2018 sau khi đình chỉ một phần lương. Số tiền 800 Nhân dân tệ hàng tháng cũng bị ngừng từ tháng 9 năm 2020.

Trước khi bà Hùng bị kết án, gia đình đã tốn hàng chục ngàn Nhân dân tệ để cứu bà. Bà cũng tiêu hàng chục ngàn Nhân dân tệ cho chi phí chữa trị y tế khi sức khoẻ của bà suy giảm vì bị ngược đãi trong tù. Khi bà được thả khỏi tù vào năm 2015, gia đình đã trở nên túng thiếu. Vì bị bức hại tài chính liên tục nên hiện giờ bà đang đối mặt với tình huống còn khó khăn hơn.

Thông tin liên lạc của thủ phạm:

Tạ Thục Hồng, Giám đốc Sở An sinh Xã hội Thành phố Lôi Dương: +86-13974772209
Trịnh Đức Thực, Phó giám đốc Sở An sinh Xã hội Thành phố Lôi Dương: +86-13575260629

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/6/427810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194299.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share