Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2021] Tôi thường nghe các đồng tu nói với mọi người: “Hãy đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp, bạn sẽ đắc phúc báo” hay “Hãy đối xử tốt với Đại Pháp, bạn sẽ đắc phúc báo”. Với những trải nghiệm đã qua, chúng ta biết câu nói đó có thể tác động tích cực đến mọi người. Một số người đã cảm động và trở nên tốt hơn sau khi biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng gần đây, tôi nhận ra một số điều không đúng tiềm ẩn với những câu nói này.

Trước hết, nói như vậy có phần hơi mơ hồ. Chẳng hạn, có những cảnh sát giả vờ quan tâm đến các học viên và gây áp lực ép họ ký biên bản cam kết trong chiến dịch “xóa sổ” (một nỗ lực nhằm ép những học viên trong danh sách đen của tà ác từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công). Họ nói: “Bạn vẫn có thể tập luyện ở nhà sau khi ký các biên bản.” Trong suy nghĩ của họ, họ cho rằng như thế là “đối xử tử tế với các học viên Đại Pháp”.

Thứ hai, khi nói ai đó đối xử tử tế với Đại Pháp, ý nghĩa bề mặt là người đó là người nhân từ, rộng lượng, còn Đại Pháp được hưởng sự rộng lượng của họ. Vậy phải chăng chúng ta đang đặt người đó quá cao. Người ta thường nghĩ rằng người cho đi cao thượng hơn người được nhận. Nhưng không ai có thể cao hơn Đại Pháp. Mặc dù bản thân câu nói này không có ý đặt người thường lên trên Đại Pháp, nhưng nó có thể khiến người ta nảy sinh tâm lý nào đó, dẫn đến hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (“Luận ngữ”, Chuyển Pháp Luân)

Pháp bao hàm vô số tầng ý nghĩa. Thể ngộ của tôi về lời giảng trên trong “Luận ngữ” là đệ tử Đại Pháp nên có thái độ thành kính đối với Đại Pháp, và người thường cũng nên tôn trọng Đại Pháp. Từ “tôn trọng” chỉ rõ ràng và chính xác thái độ của một người thường đối với Đại Pháp. Đại Pháp đáng được tôn trọng và phải được tôn trọng.

Thực ra, bức hại đệ tử Đại Pháp là bức hại Đại Pháp. Nếu mọi người tôn trọng Đại Pháp, họ sẽ không bức hại các học viên. Tôn trọng Đại Pháp và các học viên là thái độ mà mọi người nên có. Việc này không nên được nói thành “đối xử tốt với Đại Pháp”. Không ai nên bức hại Đại Pháp. Không thể coi “không công khai bức hại Đại Pháp” hay “bức hại Đại Pháp bớt tàn khốc hơn” là “đối xử tốt với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp”.

Khi giảng chân tướng, đặc biệt là với những người quan tâm đến hạnh phúc của bản thân và gia đình, tôi đề xuất chúng ta nên nói là “tôn trọng Đại Pháp có thể mang lại phúc báo cho bạn”. Nói vậy thì đơn giản, dễ hiểu hơn, và phù hợp với lời giảng của Sư phụ. Tôi nghĩ như vậy sẽ thích hợp hơn.

Biên tập viên: Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của tác giả trong trạng thái tu luyện cá nhân hiện tại nhằm chia sẻ thể ngộ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”. (“Thực tu”, Hồng Ngâm)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/426442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/28/193866.html

Đăng ngày 01-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share