Bài viết của Huệ Chu, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 17-04-2021] Kể từ năm ngoái, trong khi cựu thế lực tà ác tại Trung Quốc Đại lục tiến hành cái gọi là “chiến dịch xóa sổ“, thường xuất hiện một cách nói: “Chỉ cần bạn ký tên bất luyện (Pháp Luân Công), thì chúng tôi sẽ gạch tên bạn khỏi danh sách đen và sau này không quấy nhiễu bạn nữa”. Từ đây có thể thấy, thực sự có một danh sách đen tồn tại. Hôm nay, tôi sẽ bàn một cách đơn giản về vấn đề danh sách đen này.

Những tà ác kia tạo lập nên bản danh sách đen đã từng hỏi qua ý kiến của các đệ tử Đại Pháp hay chưa? Câu trả lời là chưa. Các đệ tử Đại Pháp chưa bao giờ đồng ý và cũng không thừa nhận danh sách đen như vậy. Hiện tại, tà ác lấy cái cớ “loại bỏ tên bạn ra khỏi danh sách đen“ làm cái cớ để uy hiếp, ép buộc người tu luyện phải chấp nhận. Đây chẳng phải chuyện cười hay sao? Lời của tà ác chỉ là tự mình nói với mình, chúng cảm thấy không vui khi bản thân độc xướng một vở kịch, nên muốn lôi người tu luyện vào cùng.

Đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, không phải là đệ tử của bất kỳ sinh mệnh tà ác nào khác. Nói về danh sách, đệ tử Đại Pháp chỉ hy vọng rằng có thể nằm trong danh sách những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Vì vậy, danh sách đen của tà ác không có quan hệ gì đến đệ tử Đại Pháp, việc có trong danh sách hay không, có xoá tên hay không là không liên quan gì đến đệ tử Đại Pháp.

Mặt khác, đệ tử Đại Pháp cần làm những việc phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, hoàn toàn phủ định mọi an bài của cựu thế lực tà ác, không thừa nhận những thứ như “xóa sổ, “danh sách đen”, v.v. Của tà ác, những thứ đồ của tà ác này là không nên tồn tại và chỉ có thể bị hủy diệt triệt để.

Trên đây là chút thể ngộ của cá nhân, có điểm nào không phù hợp xin đồng tu chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/423449.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193453.html

Đăng ngày 07-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share