Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2021] Sư phụ đã trả lời những câu hỏi sau trong bài giảng Pháp của Ngài ở San Francisco vào năm 2005:

“Đệ tử: Tu luyện hiện nay của chúng con là vì người khác tu luyện, vì cứu độ chúng sinh mà tu luyện; cách nói vậy có đúng không?

Sư phụ: Không đúng; là vì bản thân chư vị mà tu luyện. Chúng sinh mà chư vị cứu độ là ‘hoà’ vào trong tu luyện bản thân chư vị, cũng là đang lấy viên mãn thế giới của bản thân làm mục đích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Nhận thức của tôi là tu luyện là đang đề cao bản thân theo những phương diện sau.

I. Tu luyện là tu chính mình

a. Khi học Pháp lấy Pháp đo lường bản thân

b. Xem lại bản thân mình khi đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ

c. Xem đồng tu, tu chính mình

d. Trong mâu thuẫn, hướng nội tu bản thân

e. Tu chính mình khi đồng tu nhận xét tiêu cực

f. Hướng nội tìm thiếu sót khi cựu thế lực lợi dụng sơ hở của chúng ta

g. Cảnh giác trước những ảnh hưởng xấu trong xã hội ngày nay và giữ gìn sự thuần tịnh của chúng ta trong thời đại suy bại này

h. Nếu tâm của chúng ta bị loạn, chúng ta đang có chấp trước con người. Chấp trước của chúng ta càng mạnh, tâm chúng ta càng loạn. Đó là lúc cần loại bỏ những chấp trước đó.

i. Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác hoặc tìm lỗi của người khác. Làm vậy là đang đi đường tà, sẽ dẫn đến tự hủy bản thân. Hãy nhớ hướng nội trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc, đó là con đường đến chính quả.

j. Thành tâm hướng nội và suy xét về bản thân. Thực sự hướng nội sâu sắc và có động lực mạnh mẽ để đề cao bản thân

k. Tận tâm làm ba việc, vì đây là căn bản của mọi thứ. Làm tốt ba việc mà không có lậu sẽ dẫn đến sự đề cao toàn diện của bản thân

II. Nhắc nhở chính mình

a. Học cách giữ khiêm tốn. Luôn đặt mình ở dưới người khác

b. Học cách lắng nghe. Đừng nôn nóng bày tỏ ý kiến của mình

c. Giữ thái độ khiêm nhường và đừng khoe khoang

d. Chúng ta không cần truy cầu được người khác công nhận. Sư phụ và các chính Thần biết mọi chuyện. Đừng hiển thị trước mặt các đồng tu

e. Học cách khoan dung. Mọi người đều có lúc mắc sai lầm. Chúng ta nên hiểu và tha thứ cho người khác đồng thời loại bỏ tâm vị tư của mình

f. Đừng mang tâm lý mong chờ may mắn. “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất” (“Không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may”, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ). Chúng ta cần có trách nhiệm đối với Pháp, các đồng tu, bản thân và chúng sinh của chúng ta.

g. Giữ vững niềm tin vững chắc vào Đại Pháp và Sư phụ. Thời điểm quan trọng hãy nhớ rằng chúng ta là đệ tử của Sư phụ. Hãy tin tưởng hoàn toàn vào an bài của Sư phụ

Trên đây là chút thể ngộ của cá nhân tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192169.html

Đăng ngày 23-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share