Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2021] Tháng 9 năm 2020, bà Trương Vấn Trúc đột ngột bị đình chỉ lương hưu sau bốn năm kết thúc thời gian thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Sau đó bà được yêu cầu phải nộp lại đơn xin hưu trí, trong đó số năm làm việc trong một nhà máy địa phương của bà đã bị xóa.

Bà Trương, 56 tuổi ở thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy từng bị rất nhiều bệnh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà đã được cải biến nhanh chóng và bà có thể làm những công việc nhà mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Bởi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 5 năm 2013 và bị kết ba năm tù giam. Bà đã bị tra tấn trong nhà tù khiến bà bị thương và lâm vào tình trạng sức khỏe yếu. Bà được trả tự do vào tháng 5 năm 2016.

Bà Trương làm việc trong một nhà máy dệt may, đến năm 1993 thì bà nghỉ việc và dành toàn thời gian để chăm lo cho gia đình. Năm 1998, gia đình bà bắt đầu đóng bảo hiểm hưu trí cho bà. Vào năm 2014, khi bà đủ 50 tuổi (tuổi nghỉ hưu hợp pháp ở Trung Quốc) nhưng vẫn đang trong thời gian thụ án, gia đình bà đã ngừng đóng báo hiểm và nộp đơn xin hưởng lương hưu cho bà. Khi đó, tổng số tiền gia đình đã đóng là gần 110.000 Nhân dân tệ.

Vào năm 2015, bà bắt đầu nhận được lương hưu. Tháng 9 năm 2020, thời điểm phòng An sinh Xã hội đình chỉ lương hưu của bà, bà đã nhận được lương hưu hơn 6 năm với tổng số tiền là 105.000 Nhân dân tệ.

Gia đình bà đã tới Phòng An sinh Xã hội và được trả lời rằng theo quy định mới, những người đang thụ án sẽ không được phép nộp đơn xin hưu trí hoặc nhận lương hưu trong khi họ bị cầm tù.

Theo quy định mới, khoản tiền gia đình đóng cho bà từ năm 2013 đến năm 2014 (sau khi bà bị bắt giữ) là 11.000 Nhân dân tệ sẽ không được tính và sẽ được trả lại. Nhưng Phòng An sinh Xã hội chỉ trả lại 40% của số tiền 11.000 Nhân dân tệ và chuyển 60% còn lại vào tài khoản công. Ngoài ra, bà Trương còn được yêu cầu trả lại 105.000 Nhân dân tệ mà bà đã nhận được trong hơn sáu năm qua và nộp lại đơn xin hưu trí, trong đó số năm làm việc tại nhà máy dệt may đã bị xóa. Phòng An sinh Xã hội đã từ chối đưa ra lý do tại sao thời gian làm việc tại nhà máy dệt may của bà không được tính trong cách tính lương hưu mới.

Bởi khoản tiền mà gia đình đóng góp thay cho bà từ năm 2013 tới năm 2014 không được tính, nên bà vẫn còn 8 tháng nữa mới đạt được số năm đóng góp yêu cầu tối thiểu là 15 năm để đủ điều kiện hưởng hưu trí. Do đó, bà Trương đã đóng thêm 6.400 Nhân dân tệ và nộp lại đơn xin hưu trí vào tháng 3 năm 2021.

Bà cũng đồng ý trả lại 105.000 Nhân dân tệ mà bà được nhận trong bốn năm. Phòng An sinh Xã hội đã đồng ý cấp lại lương hưu mới cho bà bắt đầu từ tháng 4 năm 2021. Bởi số năm bà làm việc tại nhà máy dệt may trước năm 1993 bị xóa mà không có lý do, nên hiện bà chỉ nhận được 1.040 Nhân dân tệ một tháng, bằng một nửa so với lương hưu bà được nhận trước đây.

Khi gia đình bà cố gắng cãi lý với Phòng An sinh Xã hội vì tùy tiện đình chỉ lương hưu của bà mà không có sơ sở pháp lý, một nhân viên nói: “Các vị nói với chúng tôi những điều này cũng không có ích gì. Đây là chính sách của quốc gia và không chỉ các vị bị ảnh hưởng.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/28/426295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/6/193557.html

Đăng ngày 17-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share