[MINH HUỆ 10-06-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thị trưởng Patrick Furey của Thành phố Torrance đã ban hành chứng nhận để ghi dấu sự kiện này.

7248e014c6a87c11295648b6bf35801a.jpg

Chứng nhận từ Thị trưởng Patrick Furey của Thành phố Torrance

Bản chứng nhận viết: “Để ghi nhận lễ kỷ niệm lần thứ 22 của môn tu luyện đề cao cả thân lẫn tâm có nguồn gốc từ Trung Quốc, và đã bắt nguồn từ hàng nghìn năm để nâng cao sức khỏe thân thể và sức khỏe tinh thần cho mọi người.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã tiếp thu các đạo lý dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm sự thăng hoa về sức khỏe và hạnh phúc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/426827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/12/193667.html

Đăng ngày 13-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share