Tác giả: Minh Tử

[MINH HUỆ 07-06-2021]

12a4dbbe887b3b2830248ba3a6a19f0b.jpg

Dòng chữ trên đỉnh núi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Bức tranh này thể hiện ý tưởng việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp mang đến phúc lành và hy vọng cho thế gian và vô lượng chúng sinh.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/425779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/8/193607.html

Đăng ngày 11-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share