Tác phẩm của Francisco La Russa

[MINH HUỆ 31-05-2021] Tác phẩm piano này dành tặng cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, ngày 13 tháng 5 năm 2021. Giai điệu nhẹ nhàng và trầm lắng của tác phẩm thể hiện nội tâm an lạc của một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đạt được thông qua tu luyện, cũng như lòng quyết tâm kiên định giữ vững đức tin của họ bất chấp cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/31/425935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193473.html

Đăng ngày 04-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share