Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2021]

2021-5-18-mh-painting-chuanfuyin--ss.jpg
Nội dung dòng chữ trong bức tranh là: “thành niệm Pháp Luân đại pháp hảo, trong đại dịch được bình an”.

Chất liệu: Giấy
thước: 49 x 38 cm

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện và thiền định dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Vì lo sợ vì sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Công, tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại pháp môn này, khiến nhiều học viên bị bắt, bị tra tấn, thậm chí bị giết hại vì đức tin của họ.

Trong 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nước ngoài đã nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và tìm kiếm công lý cho quyền tự do tín ngưỡng của họ. Theo đó, nhiều người không phải là học viên đã ủng hộ các học viên vô tội và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cho dù cuộc bức hại vô cùng khắc nghiệt. Họ đã nhận được phúc báo vì đứng lên chống lại cuộc bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/29/425881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193436.html

Đăng ngày 01-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share