Lời và nhạc: Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp
Diễn tấu: Đệ tử Đại Pháp tại Toronto, Canada
Biểu diễn: Tuệ Thanh

[MINH HUỆ 24-05-2021]

Chúng ta là tiểu đệ tử Đại Pháp
Hoạt bát, đáng yêu, tâm thiện lương
Ngày ngày học Pháp không gián đoạn
Sư phụ dẫn dắt ta lên thiên thượng

Chúng ta là tiểu đệ tử Đại Pháp
Hoạt bát, đáng yêu, tâm thiện lương
ba việc làm tốt, không thể quên
Sư phụ dẫn dắt ta lên thiên thượng

Chúng ta là tiểu đệ tử Đại Pháp
Hoạt bát, đáng yêu, tâm thiện lương
Chuyên cần phát chính niệm, giảng chân tướng
Sư phụ dẫn dắt ta lên thiên thượng

Chúng ta là tiểu đệ tử Đại Pháp
Hoạt bát, đáng yêu, tâm thiện lương
ba việc làm tốt, không thể quên
Sư phụ dẫn dắt ta lên thiên thượng

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/24/426029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/26/193352.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share