Sáng tác và diễn tấu: Trần Quốc Hoa
Soạn nhạc và đệm nhạc: Bastian Kaemmerer

[MINH HUỆ 22-05-2021]

( 1 )

Hạ xuống thế gian

Tầng tầng hạ xuống đến thế gian,

Mưa gió tôi luyện ý chí kiên định.

Tâm nguyện tu luyện vẫn thường hằng,

Theo sát Sư tôn trên con đường lên trời.

( 2 )

Kim cương bách luyện

Đời đời kiếp kiếp nghiệp lực cản,

Nặng tâm chấp trước bước gian nan.

Vượt qua muôn vàn thử thách theo chính đạo,

Ngày kia công thành theo chân Sư phụ trở về.

( 3 )

Hoàn thành thệ ước

Chúng sinh khắp nơi dày vò trong đau khổ,

Mạt thế đại kiếp không nơi trốn.

Trợ Sư chính Pháp càng tinh tấn.

Cứu nhân hoàn thành thệ ước, lên chín tầng trời.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/22/425950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/26/193353.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share