Tác phẩm của Mã Tiểu Quân

[MINH HUỆ 23-05-2021]

Bản nhạc này gợi tả khung cảnh trời đông giá rét đã qua, xuân lại đến, vạn vật hồi sinh, nảy nở, Phật quang phổ chiếu. Hoa tiên tử nô nức đón gió múa lên trong làn gió nhẹ, cùng Sáng Thế Chủ hạ thế khai sáng văn minh nhân loại cho những chúng sinh đắc Pháp hoặc đã liễu giải chân tướng đang vui mừng khôn xiết nghênh đón kỷ nguyên mới đã đến. Chúng sinh ai nấy đều cảm tạ Sáng Thế Chủ từ bi vô hạn, Đại Pháp thịnh thế mở màn từ đây.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/23/425936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193333.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share