[MINH HUỆ 25-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, và cũng là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thị trưởng Bradley T. Dantzler của thành phố Winter Haven đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố. Đây là thành phố thứ 12 ở Florida ban hành tuyên bố để vinh danh sự kiện này.

b85cc791fa005cc1d2c5bc52589c9004.jpg

Bản tuyên bố từ Thị trưởng Bradley T. Dantzler của thành phố Winter Haven, Florida

Bản tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công cổ truyền cao tầng cải thiện cả tâm lẫn thân cho các học viên thông qua ý thức tự hoàn thiện bản thân, các bài công pháp nhẹ nhàng, và thiền định.”

“Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các lớp học và điểm luyện công do các tình nguyện viên cung cấp, được tổ chức miễn phí cho công chúng ở Winter Haven và nhiều cộng đồng khác ở Florida.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/25/426182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193363.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share