[MINH HUỆ 25-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, và cũng là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thị trưởng Kate Gallego của thành phố Phoenix và Thị trưởng Jerry Weiers của thành phố Glendale đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Quận Yavapai đã tổ chức lễ thượng cờ vào ngày 13 tháng 5 cùng một tuyên bố đặc biệt vinh danh Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới.

91c0c90454e96ec8d9133ce98675f89d.jpg

Bản chứng nhận của Quận Yavapai

4466576b94e8e2b834d330bb2695b812.jpg

Bản tuyên bố từ Thị trưởng Kate Gallego của thành phố Phonenix

Thị trưởng Kate Gallego viết trong bản tuyên bố của mình: “Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một phương pháp tu luyện cao tầng và ôn hòa xoay quanh nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Ngoài nguyên lý này, pháp môn còn bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có thiền định.”

2c7baeff6ae3346796593f08b251fc7a.jpg

Bản tuyên bố từ Thị trưởng Jerry Weiers của thành phố Glendale

Thị trưởng Jerry Weiers viết trong bản tuyên bố của mình: “Các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các lớp học và các điểm luyện công được các tình nguyện viên cung cấp, được tổ chức miễn phí cho công chúng. Hiện có đến hàng chục triệu người tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã được hưởng những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/25/426183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193364.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share