Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2021] Có câu cổ ngữ rằng: “Một khắc thời gian đáng giá một tấc vàng, nhưng một tấc vàng không thể đổi được một khắc thời gian”. Nghĩa là thời gian quý báu hơn vàng. Xuyên suốt lịch sử, những người đạt thành tựu đều chăm chỉ, hiếu học, và không lãng phí thời gian. Là người tu luyện thì càng phải làm được hơn thế nữa.

Nhìn lại chặng đường tu luyện của mình, tôi hối tiếc vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi trở nên ý thức giá trị của thời gian khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát vào năm ngoái. Tôi dành nhiều thời gian hơn để làm ba việc sau khi học Pháp và luyện công.

Tôi trở nên bận rộn hơn nhưng tình trạng sức khỏe được cải thiện và cả năm tôi không có nghiệp bệnh.

Tôi đã làm ba việc trong suốt 20 năm qua. Nhưng thái độ trước đây của tôi là hoàn thành nhiệm vụ hơn là cứu người. Tôi thường dành hàng giờ để trò chuyện với những người bạn không tu luyện hoặc đồng tu sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Bây giờ tôi hiểu ra mình đã lãng phí thời gian. Một học viên chân tu sẽ cảm thấy thời gian là không đủ dùng để cứu người và sẽ không dành thì giờ để tán gẫu về những việc của người thường.

Sư phụ đã kéo dài thời gian cho Chính Pháp bởi vì nhiều học viên chưa đạt tiêu chuẩn và chưa đủ số lượng người được cứu. Chúng ta không có lý do gì để lãng phí thời gian. Người thường nói rằng thời gian là tiền bạc. Tôi nghĩ các học viên chúng ta sẽ nói thời gian là sinh mệnh.

Người thường thì bận rộn vì những sở thích cá nhân và danh lợi. Nhưng học viên chúng ta là gánh vác sứ mệnh trọng đại trong thế gian này.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/27/422556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/29/191632.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share