[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Quảng Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Sán Đầu; Tử Kim, Hà Nguyên; Thâm Quyến (5); La Định, Vân Phù; Lục Phong, Sán Vĩ; Mai Châu (3); Điện Bạch, Mậu Danh; Nam Hải, Phật Sơn; Cao Châu, Mậu Danh; Châu Hải; Trung Sơn; Hưng Ninh, Mai Châu (4).

Đệ tử từ Trung Sơn, Quảng Đông; Cống Châu, Giang Tây.

Điểm học Pháp ở: một gia đình học Pháp ở Thuận Đức, Phật Sơn; Thâm Quyến; khu Thiền Thành, Phật Sơn; Trạm Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425568.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share