[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Cát Lâm chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cát Lâm (04); Tùng Nguyên (07); Thông Hóa (02); Nông An; Hồn Xuân; Liêu Ninh (02); Diên Biên; thành phố Hóa; thành phố Bạch Sơn; Diên Biên Châu; thành phố Đại An; huyện Trường Lĩnh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/吉林省大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425267.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share