[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc An Huy chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố An Khánh (02); huyện Thọ, thành phố Lục An; thành phố Bạch Châu; tỉnh An Huy (04); huyện Nãng Sơn; thành phố Hợp Phì (05) khu Lư Dương; huyện Tiêu; Đông Môn; Bạng Phụ; thành phố Đài Bắc; khu Thục Sơn; khu Điền Gia Am; Hoài Nam; huyện Phượng Đài; Phụ Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/安徽大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425274.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share