[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Sơn Tây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thái Nguyên, Sơn Tây (03); Bắc Thành, thành phố Tây An; Bắc Giao Bạch, thành phố Tây An; Bắc Giao; khu Bình Thành; Sơn Tây; huyện Quân Nguyên (02); khu Tiểu Điếm; Hãn Châu; huyện Bình Định (03); Đại Đồng (02); thành phố Vận Thành; vườn hoa phía Tây, thành phố Đại Đồng; khu Bình Thành; huyện Linh Khâu (02); huyện Tích Dương; thành phố Hoài Nhân (02); huyện An Trạch.

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/山西大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425277.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share