[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Tê Hà (02); thành phố Đông Doanh; thành phố Vinh Thành (02); Tân Châu; Sơn Đông (03); Yên Đài; Nhật Chiếu; Chi Phù (05); khu Lai Vu (02); Long Môn Sơn; Lâm Truy; khu Lai Sơn; Liễu Thành (02); Long Môn Sơn Hạ; khu Thành; huyện Miên; Truy Bác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425276.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share