[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Thành Đô chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đính Sơn (02); thành phố Tân Hương (02); thành phố Khai Phong (02); huyện Y Xuyên; thành phố Nhữ Châu (03); Lạc Dương (03); Hứa Xương; Huy huyện; Nam Dương (03); Tam Môn Hiệp (02); Tín Dương; Vạn Châu; An Dương.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/河南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425288.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share