[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Long Nghêu; Hà Bắc; Hàm Đan (04); thành phố Hành Thủy (06); Hình Đài; huyện Giao; Hà Đông, thành phố Hành Thủy; huyện Bình Hương (02); huyện Quảng Bình; khu An Tân; huyện Khúc Châu; huyện Phụ Thành; thành phố Thâm Châu; huyện Diêm Sơn; Thương Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425287.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share