[MINH HUỆ 13-05-2021]Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Song Thành (05); A Thành; Cáp Nhĩ Tân (14); Huyện Tân; Hương Phường; Hô Lan; huyện Thông Hà; Tùng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/哈尔滨大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425160.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share