[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Giang Tô chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Thái Thương; thành phố Khải Đông; thành phố Tô Châu (04); thành phố Nam Thông (04); Diêm Thành (05); địa khu Thường Châu; thành phố Nam Kinh; khu Sùng Xuyên; khu Lật Thủy; Tô Châu; thành phố Nam Kinh; Thường Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/江苏大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–425285.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share