[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp và nhóm học Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Cao Ấp (09); Huyện Tỉnh Hình (03); Tân Hoa (04); Thị Tân Hoa (02); Tân Tập; Thạch Gia Trang; Kiều Tây.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/石家庄大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–425170.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share